Aangiften

Wat kunnen wij voor u verzorgen?

De administratie, resultatenrekening, balans en de aangifte inkomstenbelasting.

De administratie met daarop volgend de verzorging van de aangifte omzetbelasting.

Aangifte successie: Verzamelen van de gegevens welke hiervoor nodig zijn en afwikkeling van de
aangifte.